logo Filozofická fakulta Školící pracoviště - Ústav dějin umění Akademie věd ČR
Akreditovaná školící pracoviště spolupracující při uskutečňování studijního programu
14219511 UDU AV SkolPrac Filozofická fakulta MU