logo Filozofická fakulta Personální oddělení
Děkanát
14219912 PersO Děk Filozofická fakulta MU

vedoucí odděleníMgr. Veronika Janíková

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci