logo Filozofická fakulta Ekonomické oddělení
Děkanát
14219914 EO Děk Filozofická fakulta MU

vedoucí odděleníIng. Darja Nekovářová

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce