logo Filozofická fakulta Oddělení výzkumu a vývoje
Děkanát
14219915 OVV Děk Filozofická fakulta MU

Publikační činnost

vedoucí odděleníIng. Bc. Markéta Jurášová

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce