logo Fakulta sportovních studií Technicko-provozní oddělení
Účelová zařízení
14519880 TPO ÚZ Fakulta sportovních studií MU

vedoucí odděleníMgr. Tomáš Sedláček

Zaměstnanci