logo Oddělení vnějších vztahů a marketingu
Rektorát
149942 OddVVM RMU Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí odděleníMgr. Jiří Uher

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci