logo Útvar bezpečnosti a ostrahy
Správa Univerzitního kampusu Bohunice
148220 ÚBO SUKB Masarykova univerzita MU

vedoucí pracovištěIng. Jan Kočenda

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci