logo Centrum informačních technologií
Správa Univerzitního kampusu Bohunice
148230 CIT SUKB Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí pracovištěRNDr. Pavel Kříž, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci