logo Pedagogická fakulta Katedra biologie
14411023 KBiol Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedry (pověřený výkonem funkce)Mgr. Robert Vlk, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci