logo Farmaceutická fakulta Ústav farmaceutické technologie
14161013 ÚFT Farmaceutická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta ústavudoc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci