logo Právnická fakulta Ústav pro otázky soudnictví
14221024 ÚOS Právnická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavudoc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce