logo Pedagogická fakulta Oddělení projektové podpory
Děkanát
14419920 OPP Děk Pedagogická fakulta MU

vedoucí oddělení (pověřen výkonem funkce)Bc. David Erbes

Zaměstnanci