logo Fakulta sportovních studií Oddělení sportů v přírodě
Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě
1451101250 OSPrir KAPSP  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti