logo Fakulta sportovních studií Oddělení historie, filozofie, sociologie a psychologie sportu
Katedra společenských věd a managementu sportu
1451101610 OHistS KSpolV  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

* Dlouhodobě mimo výkon práce