logo Fakulta sportovních studií Oddělení managementu sportu
Katedra společenských věd a managementu sportu
1451101620 OManS KSpolV  MU

Garantovaná výuka

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti