logo Fakulta sportovních studií Tenisové dvorce Heinrichova
Účelová zařízení
14519885 TDH ÚZ Fakulta sportovních studií MU