logo Ekonomicko-správní fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky
14561014 KAMI Ekonomicko-správní fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. Mgr. Maria Králová, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci