Lékařská fakulta

Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně

Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku

Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny

Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny

Biofyzikální ústav

Biochemický ústav

Biologický ústav

Anatomický ústav

Fyziologický ústav

Farmakologický ústav

Ústav histologie a embryologie

Ústav patologické fyziologie

Ústav lékařské etiky

Ústav psychologie a psychosomatiky

Ústav ochrany a podpory zdraví

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů

Katedra radiologických metod

Katedra fyzioterapie a rehabilitace

Katedra optometrie a ortoptiky

Katedra laboratorních metod

Katedra dentální

Společná pracoviště s Úrazovou nemocnicí

Společná pracoviště s Masarykovým onkologickým ústavem

Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě

Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty

České národní centrum Evidence-Based Healthcare a Knowledge Translation (CEHBC-KT)

Centrum pro rozvoj klinických kompetencí

Centrum výpočetní techniky

Ústřední knihovna

Centrum léčivých rostlin

Chovné a uživatelské zařízení laboratorních zvířat

Správní pracoviště