Přírodovědecká fakulta

Ústav matematiky a statistiky

Ústav fyziky kondenzovaných látek

Ústav fyzikální elektroniky

Plazmové nanotechnologie a bioaplikace

Depozice tenkých vrstev a nanostruktur

Diagnostika a modelování plazmatu

Didaktika fyziky

Optika tenkých vrstev a povrchů pevných látek

Aplikovaná plazmochemie

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Ústav chemie

Ústav biochemie

Ústav experimentální biologie

Ústav botaniky a zoologie

Ústav antropologie

Ústav geologických věd

Geografický ústav

Ústav fyziky Země

Národní centrum pro výzkum biomolekul

RECETOX

Národní centrum

Kancelář ředitele

Environmentální chemie a modelování

Environmentální toxikologie

Environmentální zdraví

Chemické nástroje pro diagnostiku a terapii

Loschmidtovy laboratoře proteinového inženýrství

Populační studie CELSPAC

Centrální laboratoře

Datové služby

Provoz a správa 

Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

Školící pracoviště - Biofyzikální ústav Akademie věd ČR

Školící pracoviště - Matematický ústav Akademie věd ČR

Školící pracoviště - Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR

Školící pracoviště - Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR

Školící pracoviště - Ústav přístrojové techniky Akademie věd ČR

Školící pracoviště - Geologický ústav Akademie věd ČR

Školící pracoviště - Ústav fyziky materiálů Akademie věd ČR

Školící pracoviště - Ústav fyziky plazmatu Akademie věd ČR

Školící pracoviště - Astronomický ústav Akademie věd ČR

Školící pracoviště - Botanický ústav Akademie věd ČR

Školící pracoviště - Ústav analytické chemie Akademie věd ČR

Botanická zahrada

Ústřední knihovna

Děkanát