logo Sekce jazyka a kultury neslyšících
Oddělení vizuální komunikace
14845020 SJKN SSNOVK Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky MU

Publikační činnost

vedoucí sekceBc. Mgr. Alexandr Zvonek, Ph.D.

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci