logo Fakulta sociálních studií Katedra politologie
14231013 KPol Fakulta sociálních studií MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedry (pověřen výkonem funkce)Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
zástupce vedoucí katedryprof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
zástupce vedoucí katedryMgr. Josef Kraus, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci