logo Přírodovědecká fakulta RECETOX
Přírodovědecká fakulta
143180 RECETOX PřF Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

ředitelka ústavuprof. RNDr. Jana Klánová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci