logo Přírodovědecká fakulta Ústav experimentální biologie
Biologická sekce
14314010 ÚEB Biol Přírodovědecká fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

ředitel ústavuprof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci