logo Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie
Biologická sekce
14314070 ÚAntr Biol Přírodovědecká fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

ředitelka ústavudoc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci