Ústav biochemie

14313050 ÚBioch PřF

Zaměstnanci

Odborní asistenti


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce