logo Filozofická fakulta Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
1421 FF MU  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

děkanprof. PhDr. Milan Pol, CSc.
proděkan pro vědu a doktorské studiumprof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
proděkan pro bakalářské a magisterské studiumMgr. Josef Šaur, Ph.D.
proděkan pro zahraniční vztahydoc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
proděkan pro výzkum a rozvojprof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
proděkanka pro ediční činnost a vztahy s veřejnostídoc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programůPhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
tajemníkIng. Ivo Jurtík

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci