logo Fakulta informatiky Centrum vzdělávání, výzkumu a inovací v informačních a komunikačních technologiích
Účelová zařízení
14339872 CERIT ÚZ Fakulta informatiky MU

Publikační činnost

ředitelRoman Čermák, M.Sc., MBA

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci