logo Pedagogická fakulta Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání
14411028 KFChOV Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci