logo Pedagogická fakulta Katedra francouzského jazyka a literatury
14411031 KFj Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci