logo Přírodovědecká fakulta Botanická zahrada
Jiná pracoviště
14319810 BotanZ JP Přírodovědecká fakulta MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěMgr. Magdaléna Chytrá

Zaměstnanci


* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci