Ústav románských jazyků a literatur

14211024 ÚRJL FF

Zaměstnanci

Profesoři


Neučitelští pracovníci


Externí spolupracovníci


* Dlouhodobě mimo výkon práce