logo Fakulta informatiky Katedra strojového učení a zpracování dat
Katedry
14331013 KSUZD Katedry Fakulta informatiky MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci