logo Fakulta informatiky Centrum analýzy biomedicínského obrazu
Katedra vizuální informatiky
1433101410 CABO KVI Katedry MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěprof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci