logo Fakulta informatiky Správa budov
Účelová zařízení
14339880 SprBud ÚZ Fakulta informatiky MU

vedoucí pracovištěIng. Zdeněk Hudec

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci