logo Právnická fakulta Katedra mezinárodního a evropského práva
14221017 KMEP Právnická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci