logo Právnická fakulta Katedra finančního práva a národního hospodářství
14221019 KFPNH Právnická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedrydoc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Zaměstnanci

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci