logo Právnická fakulta Centrum informačních technologií
Účelová zařízení
14229830 CIT ÚZ Právnická fakulta MU

Publikační činnost

vedoucí pracovištěIng. Aleš Kotula

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci