logo Filozofická fakulta Ústav románských jazyků a literatur
14211024 ÚRJL Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavudoc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
zástupce vedoucího ústavudoc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci