logo Filozofická fakulta Seminář japonských studií
Centrum asijských studií
1421101810 SJS CAS  MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí seminářeMgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
zástupkyně vedoucíhoMgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D.
zástupce vedoucíhoMgr. Marek Mikeš, Ph.D.

Zaměstnanci

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce