logo Filozofická fakulta Ústav jazykovědy a baltistiky
14211015 ÚJ Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavudoc. PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
zástupce vedoucího ústavudoc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci