logo Přírodovědecká fakulta Ústav matematiky a statistiky
Ústavy
14311010 ÚMS Ústavy Přírodovědecká fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

ředitel ústavuprof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.

Zaměstnanci


Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci