logo Fakulta sociálních studií Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií
14231017 KMVES Fakulta sociálních studií MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryprof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
zástupce vedoucího katedrydoc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci