logo Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství a porodní asistence
14110611 KOPA Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednostka katedryprof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
zástupkyně přednosty katedryPhDr. Simona Saibertová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci