logo Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy
14411026 KOV Pedagogická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryMgr. Barbora Vacková, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Externí spolupracovníci