logo Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd
14211014 ÚPV Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavudoc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
zástupce vedoucího ústavuMgr. Roman Švaříček, Ph.D.
zástupce vedoucího ústavudoc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Externí spolupracovníci