logo Filozofická fakulta Katedra filozofie
14211011 KFil Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí katedryIng. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D.
zástupce vedoucího katedryprof. PhDr. Josef Krob, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři