logo Filozofická fakulta Ústav klasických studií
Filozofická fakulta
14211021 ÚKS FF Masarykova univerzita MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavudoc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
zástupkyně vedoucího ústavuMgr. Jana Mikulová, Ph.D.
zástupkyně vedoucího ústavudoc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Lektoři

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci