logo Oddělení transferu technologií
14870010 OTT Centrum pro transfer technologií MU

vedoucí odděleníIng. Radoslav Trautmann, Ph.D., MBA

Zaměstnanci