logo Oddělení projektů a ekonomiky
14870030 OPE Centrum pro transfer technologií MU

vedoucí odděleníIng. Jiří Velinský

Zaměstnanci


Externí spolupracovníci