Katedra sociologie

14231011 KSoc FSS

Zaměstnanci

Asistenti


Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci


Neučitelští pracovníci


Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci